Reklamační řád

Reklamační řád zpracovaný podle Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele č.634/1992Sb., který se vztahuje na spotřební zboží ( dále jen " zboží"), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady ( dále jen " reklamace") za materiálové nebo výrobní vady v zákonné lhůtě 24 měsíců, která začíná běžet dnem převzetí zboží.


• 1.1. Reklamaci uplatňuje kupující v sídle prodávajícího na adrese: zlatnictví Smaragd, Náměstí 72, 757 01 Valašské Meziříčí, a to buď osobně, nebo zboží na tuto adresu zašle či doručí jiným způsobem. Při přepravě musí být zboží zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní. Nemusí se jednat o originální obal. Pokud je zboží teprve dodáváno dopravcem a kupující zjistí porušený obal, sepíše s dopravcem na místě reklamační protokol. Reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem resp. právním řádem platným v ČR. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vyřizuje také Česká obchodní inspekce.(www.coi.cz)


• 1.2. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vad. K uplatnění reklamace je důležité předložit nákupní doklad nebo fakturu.


• 1.3. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaký způsob vyřízení reklamace si zvolil při oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.


• 1.4. Pokud je provedena výměna zboží za nové, neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.


• 1.5. Prodávající rozhodne o reklamaci zpravidla ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady.


• 1.6. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. V případě internetového nákupu zašle prodávající potvrzovací email o přijetí od kupujícího.


• 1.7. Reklamaci včetně odstranění vad prodávající vyřídí nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak. O vyřízení reklamace prodávající vyrozumí kupujícího na emailovou adresu nebo telefonicky. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.


• 1.8. Prodávající vydá kupujícímu o způsobu vyřízení reklamace písemné potvrzení, ve kterém bude uveden popis vady, způsob odstranění, doba trvání reklamace, popř. důvody zamítnutí reklamace. Nelze reklamovat zboží pro vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení jako je poškrábání, tmavnutí šperků - oxidace, vady způsobené nevhodným zacházením, nárazy nebo mechanickým poškozením jako např. roztržení řetízku, natažením, deformací, ohnutím, strženímzávitu, poškození kamene nebo hodinkového skla apod.


• 1.9. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.


• 1.10. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena. Po této době je prodávající oprávněn zboží svépomocně prodat na účet kupujícího, příp. účtovat skladné za každý započatý kalendářní den. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.


Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 7. 2019. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Nahoru
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Prodejny (Vsetín, Valašské Meziříčí) Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptetak.cz